Najczęściej poruszane zagadnienia w trakcie sesji treningu mentalnego w życiu osobistym:

Czym jest trening mentalny?

Trening mentalny to forma pracy konsultacyjnej wywodząca się z psychologii sportu, obecnie wykorzystywana w odniesieniu do wyzwań z obszarów życia zawodowego jak i prywatnego. Koncentruje się w szczególności na wsparciu klienta w przezwyciężeniu barier mentalnych blokujących wykorzystanie pełnego potencjału jednostki. Trening mentalny to forma partnerskiej relacji, która ma wesprzeć klienta w radzeniu sobie z jego wyzwaniami.
W sporcie mówimy o celach sportowych, w biznesie są to zazwyczaj cele związane z projektowaniem oraz rozwojem ścieżki kariery czy też wyzwania związane ze skalowaniem biznesu, rozwojem przedsiębiorstw, w życiu osobistym są to cele indywidualne związane z samorozwojem, konsekwencjami zmian jakich doświadcza klient w swoim życiu oraz kwestie decyzyjne.

Uczestnik treningu mentalnego pracuje m.in. nad: poszerzeniem swojej świadomości, zmianą przekonań, umiejętnością nazwania oraz zrozumienia swoich emocji, rozwojem kompetencji interpersonalnych.
Mówiąc prościej: trening mentalny to rodzaj spotkań opartych na rozmowie w trakcie których trener wykorzystuje techniki ułatwiające:
– zrozumienie swoich zachowań,
– wypracowanie nowych reakcji,
– wsparcie procesu wytrwania w nowych strategiach działania,
co prowadzi do osiągania satysfakcjonujących wyników zarówno w życiu osobistym, sporcie jak i obszarze zawodowym.

Jakich obszarów konkretnie dotyczy trening mentalny?

Podstawowe założenia treningu mentalnego zakładają pracę nad:

Jak wygląda proces treningu mentalnego?

Dobrą praktyką na wstępie do treningu mentalnego jest odbycie tzw. “spotkania 0” w trakcie, którego klient ma możliwość osobistego poznania trenera, nawiązania relacji, zadania ważnych dla siebie pytań, doprecyzowania formy realizacji procesu, oczekiwań oraz wyobrażeń na temat współpracy. Takie spotkanie może mieć charakter zdalny lub stacjonarny.

W kolejnym kroku następuje rozpoczęcie procesu. W oparciu o wcześniej zebrane informacje następuje zakontraktowanie celów, dobór metod oraz formy dalszej współpracy. 
Na tym etapie spotkanie realizowane są już w formule pełnowymiarowych sesji tzn. spotkań trwających 60 minut.

Tutaj klient zaczyna w pełni doświadczać mocy treningu mentalnego. To właśnie poszerzenie świadomości pozwala klientowi wprowadzać zmiany w swoim życiu, tak by w kolejnych sesjach oraz pomiędzy nimi mógł zacząć doświadczać w nowy sposób swojego życia.

Na zakończeniem procesu przeprowadzana jest ewaluacja, mająca na celu podsumowania przebytej drogi, zebrania dobrych praktyk, zdefiniowania możliwych kolejnych wyzwań i wyposażenia klienta we wskazówki do dalszego samodzielnego rozwoju.

Nawiązanie kontaktu

"Spotkanie 0" w trakcie, którego klient ma możliwość osobistego poznania trenera, nawiązania relacji, zadania ważnych dla siebie pytań, doprecyzowania formy realizacji procesu, oczekiwań oraz wyobrażeń na temat współpracy.

Rozpoczęcie procesu

W oparciu o wcześniej zebrane informacje następuje zakontraktowanie celów, dobór metod oraz formy dalszej współpracy. 
Na tym etapie spotkanie realizowane są już w formule pełnowymiarowych sesji tzn. spotkań trwających 60 minut.

Proces rozwojowy

Na zakończeniem procesu przeprowadzana jest ewaluacja, mająca na celu podsumowania przebytej drogi, zebrania dobrych praktyk, zdefiniowania możliwych kolejnych wyzwań i wyposażenia klienta we wskazówki do dalszego samodzielnego rozwoju.

Ewaluacja

Na zakończeniem procesu przeprowadzana jest ewaluacja, mająca na celu podsumowania przebytej drogi, zebrania dobrych praktyk, zdefiniowania możliwych kolejnych wyzwań i wyposażenia klienta we wskazówki do dalszego samodzielnego rozwoju.

Ile trwa proces treningu mentalnego?

Należy zaznaczyć, iż prawidłowo przeprowadzony trening mentalny to proces polegający na odbywaniu systematycznych spotkań w formule 2-4 razy w miesiącu, a cały proces trwa nawet kilka miesięcy w zależności od zakontraktowanego celu oraz sytuacji klienta. Są procesy oraz cele nad którymi klient pracuje kilka spotkań, a są takie nad którymi pracuje kilka lat. Wniosek: długość procesu i ilość spotkań zależy od klienta jego sytuacji oraz zakontraktowanych celów.

Kiedy widać pierwsze efekty?

Pierwsze efekty mogą być widoczne już po pierwszym spotkaniu. Praktyka i doświadczenia z mojej pracy pokazują, iż zazwyczaj pomiędzy 3-5 sesją pojawiają się pierwsze przełomowe zmiany oraz wnioski. Należy jednak zaznaczyć, że efekty zależą mocno od rodzaju celu, osobowości klienta oraz jego sytuacji i poziomu zaangażowania w proces.

Kto będzie moim Trenerem Mentalnym?

Każdy proces indywidualny realizowany pod marką Cel Kieruje Działaniem, realizuję obecnie osobiście! Możesz mieć pewność, że to właśnie ja Krzysztof Zięba będę miał przyjemność towarzyszyć Ci w niesamowitej podróży, ku rozwojowi oraz realizacji Twoich celów!

Kto może wziąć udział w treningu mentalnym?

W treningu mentalnym może wziąć udział każdy kto ukończył 18 rok życia oraz każda osoba powyżej 16+ roku życia po potwierdzeniu zgody na udział w procesie przez prawnego opiekuna.

Zainteresował Cię trening mentalny?!

Masz pytanie, jesteś zainteresowany współpracą, ale potrzebujesz omówić ważny dla Ciebie aspekt? Zostaw do siebie numer i opisz krótko zagadnienia, a ja oddzwonię do Ciebie osobiście!

Zainteresował Cię trening mentalny?!

Masz pytanie, jesteś zainteresowany współpracą, ale potrzebujesz omówić ważny dla Ciebie aspekt? Zostaw do siebie numer i opisz krótko zagadnienia, a ja oddzwonię do Ciebie osobiście!