Najczęściej poruszane zagadnienia w trakcie sesji treningu mentalnego w sporcie:

Jak wygląda proces treningu mentalnego "1 na 1"?

Jeśli zgłaszasz się osobiście:

Dobrą praktyką na wstępie do treningu mentalnego jest odbycie tzw. “spotkania 0” w trakcie, którego sportowiec ma możliwość osobistego poznania trenera, nawiązania relacji, zadania ważnych dla siebie pytań, doprecyzowania formy realizacji procesu, oczekiwań oraz wyobrażeń na temat współpracy. Takie spotkanie może mieć charakter zdalny lub stacjonarny.

W kolejnym kroku następuje rozpoczęcie procesu. W oparciu o wcześniej zebrane informacje następuje zakontraktowanie celów, dobór metod oraz formy dalszej współpracy. 
Na tym etapie spotkanie realizowane są już w formule pełnowymiarowych sesji tzn. spotkań trwających 60 minut.

Tutaj klient zaczyna w pełni doświadczać mocy treningu mentalnego. To właśnie poszerzenie świadomości pozwala klientowi wprowadzać zmiany w swoim życiu, tak by w kolejnych sesjach oraz pomiędzy nimi mógł zacząć doświadczać w nowy sposób swojego życia.

Na zakończeniem procesu przeprowadzana jest ewaluacja, mająca na celu podsumowania przebytej drogi, zebrania dobrych praktyk, zdefiniowania możliwych kolejnych wyzwań i wyposażenia klienta we wskazówki do dalszego samodzielnego rozwoju.

Jeśli zgłasza się trener lub członek kadry:

Jeśli trener lub członek sztabu chce zakontraktować proces dla siebie proces wygląda jak wyżej, jeśli mówimy o zakontraktowaniu wsparcia dla zespołu lub konkretnego zawodnika rekomenduję poniższą procedurę.

Podobnie jak wyżej dobra praktyką jest odbycie spotkania “0” w celu zdefiniowania kierunku oraz warunków współpracy. Tym samym w tym przypadku w moim odczuciu bardzo ważny jest tak zwany kontrakt trójstronny – co mam na myśli. Mianowicie w przypadku takiego projektu, zalecam odbycie wspólnego spotkania tj. trener- zawodnik – trener mentalny lub trener – zespół – trener mentalny. Istotnym aspektem w przypadku kontraktu z zespołem jest fakt by w owym spotkaniu uczestniczyli wszyscy członkowie zespołu. 

Nawiązanie kontaktu

"Spotkanie 0" w trakcie, którego klient ma możliwość osobistego poznania trenera, nawiązania relacji, zadania ważnych dla siebie pytań, doprecyzowania formy realizacji procesu, oczekiwań oraz wyobrażeń na temat współpracy.

Rozpoczęcie procesu

W oparciu o wcześniej zebrane informacje następuje zakontraktowanie celów, dobór metod oraz formy dalszej współpracy. 
Na tym etapie spotkanie realizowane są już w formule pełnowymiarowych sesji tzn. spotkań trwających 60 minut.

Proces rozwojowy

Na zakończeniem procesu przeprowadzana jest ewaluacja, mająca na celu podsumowania przebytej drogi, zebrania dobrych praktyk, zdefiniowania możliwych kolejnych wyzwań i wyposażenia klienta we wskazówki do dalszego samodzielnego rozwoju.

Ewaluacja

Na zakończeniem procesu przeprowadzana jest ewaluacja, mająca na celu podsumowania przebytej drogi, zebrania dobrych praktyk, zdefiniowania możliwych kolejnych wyzwań i wyposażenia klienta we wskazówki do dalszego samodzielnego rozwoju.

Ile trwa proces treningu mentalnego?

Należy zaznaczyć, iż prawidłowo przeprowadzony trening mentalny to proces polegający na odbywaniu systematycznych spotkań w formule 2-4 razy w miesiącu, a cały proces trwa nawet kilka miesięcy w zależności od zakontraktowanego celu oraz sytuacji klienta. Są procesy oraz cele nad którymi klient pracuje kilka spotkań, a są takie nad którymi pracuje kilka lat. Wniosek: długość procesu i ilość spotkań zależy od klienta jego sytuacji oraz zakontraktowanych celów.

Kiedy widać pierwsze efekty?

Pierwsze efekty mogą być widoczne już po pierwszym spotkaniu. Praktyka i doświadczenia z mojej pracy pokazują, iż zazwyczaj pomiędzy 3-5 sesją pojawiają się pierwsze przełomowe zmiany oraz wnioski. Należy jednak zaznaczyć, że efekty zależą w dużej mierze od rodzaju celu, osobowości klienta oraz jego sytuacji i poziomu zaangażowania w proces.

Kto będzie moim Trenerem Mentalnym?

Każdy proces indywidualny realizowany pod marką Cel Kieruje Działaniem, realizuję obecnie osobiście! Możesz mieć pewność, że to właśnie ja Krzysztof Zięba będę miał przyjemność towarzyszyć Ci w niesamowitej podróży, ku rozwojowi oraz realizacji Twoich celów!

Kto może wziąć udział w treningu mentalnym dla sportowców?

W treningu mentalnym może wziąć udział każdy kto ukończył 18 rok życia oraz każda osoba powyżej 16+ roku życia po potwierdzeniu zgody na udział w procesie przez prawnego opiekuna.

*Pracuję również z młodszymi uczestnikami. Tego typu współpracę kontraktuję zawsze w obecności rodziców, a jeśli jest możliwość również trenerów.

Zainteresował Cię trening mentalny?!

Masz pytanie, jesteś zainteresowany współpracą, ale potrzebujesz omówić ważny dla Ciebie aspekt? Zostaw do siebie numer i opisz krótko zagadnienia, a ja oddzwonię do Ciebie osobiście!

Zainteresował Cię trening mentalny?!

Masz pytanie, jesteś zainteresowany współpracą, ale potrzebujesz omówić ważny dla Ciebie aspekt? Zostaw do siebie numer i opisz krótko zagadnienia, a ja oddzwonię do Ciebie osobiście!